biuro@kodar-ubezpieczenia.pl

Napisz do nas

+48 600 977 019

Zadzwoń do nas

Ubezpieczenie Mienia

Ubezpieczenie mienia

Każde działające na rynku przedsiębiorstwo narażone jest na szereg zagrożeń. Nagłe, nieprzewidziane zdarzenia mogą zakłócić jego właściwe funkcjonowanie. Często, z pozoru niegroźny incydent może wywołać szereg  poważnych konsekwencji. Ubezpieczenie majątku firmowego pozwoli uniknąć niespodziewanych wydatków, które przedsiębiorca musiałby ponieść w momencie wystąpienia szkody.

Co możemy ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia mienia firmowego?

 • Budynki, lokale, budowy
 • Maszyny, urządzenia i wyposażenie
 • Środki obrotowe
 • Sprzęt elektroniczny
 • Mienie w transporcie
 • Sprzęt budowlany
 • Budynki w budowie

Od jaki zdarzeń można ubezpieczyć majątek przedsiębiorstwa?

 • Na wypadek zdarzeń losowych
 • Kradzieży
 • Cyberataku
 • Ryzyk dodatkowych (np. stłuczeń, assistance, ochrony prawnej, utraty zysku)

Od czego zależy wysokość składki?

 • Zakresu ubezpieczenia
 • Branży Klienta
 • Historii szkodowej klienta

Naszym Klientom zapewniamy:

 • Dopasowany do indywidulanych potrzeb zakres ubezpieczenia
 • Kompleksowe doradztwo
 • Audyt dotychczasowych polis
 • Pełną obsługę umów ubezpieczeniowych
 • Wsparcie podczas procesu likwidacji szkody