biuro@kodar-ubezpieczenia.pl

Napisz do nas

+48 600 977 019

Zadzwoń do nas

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wyrządzenia nieumyślnej szkody osobie trzeciej. Zabezpieczeniem dla przedsiębiorcy przed finansowymi konsekwencjami takiego zdarzenia jest umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zakres polisy można dopasować tak, aby zabezpieczyć go przed skutkami wypadków charakterystycznych dla każdej branży.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

 • Dobrowolne
 • Zawodowe
 • OC Przewoźnika Drogowego

Ubezpieczenie OC dobrowolne

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (OC deliktowe) i odpowiedzialność wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa), a także zbieg tych odpowiedzialności. Podstawowy zakres ubezpieczenia można rozszerzyć m. in. o:
 • OC pracodawcy
 • OC za produkt
 • OC najemcy
 • OC podwykonawców
 • OC za szkody
 • OC za szkody w rzeczach przyjętych w celach wykonania obsługi
 • Czyste straty finansowe

Co wpływa na składkę ubezpieczeniową?
 • Przychody firmy
 • Rodzaj prowadzonej działalności
 • Wysokość sumy gwarancyjnej
 • Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC zawodowe

W przypadku określonych kategorii działalności gospodarczej ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Zakres takiej umowy określony jest ustawowo.

Do ubezpieczeń zawodowych zaliczamy:

 • OC zdolności finansowej przewoźnika drogowego
 • OC podmiotu leczniczego
 • OC architekta
 • OC brokera ubezpieczeniowego
 • OC adwokatów i radców prawnych
 • OC pośredników w obrocie nieruchomościami
 • OC organizatora imprez masowych

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego

Ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego to rodzaj ubezpieczenia dobrowolnego dedykowanego dla zawodowych przewoźników, którzy transportują towary na Polski i za granicą. Obejmuje ono swoim zakresem wszelkie straty finansowe z częściowej lub całkowitej utraty przewożonego ładunku.
OC przewoźnika drogowego obejmuje szkody w przewożonym mieniu w:
 • Ruchu krajowym
 • Ruchu międzynarodowym
 • Przewozach kabotażowych

Bazowy zakres ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego można rozbudować o:
 • Rabunek
 • OC podwykonawców
 • Przewóz towarów podwyższonego ryzyka – leki, samochody, elektronikę, sprzęt RTV i AGD, alkohol i wyroby tytoniowe
 • Przewóz ADR
 • Przewóz towarów w chłodniach
 • Postój na parkingach niestrzeżonych
 • Rażące niedbalstwo

Wysokość składki jest wypadkową:
 • Ilości pojazdów
 • Przychodów przedsiębiorstwa
 • Zakresu terytorialnego
 • Wysokości sumy gwarancyjnej
 • Wariantu ubezpieczenia
 • Rodzaju przewożonego towaru