biuro@kodar-ubezpieczenia.pl

Napisz do nas

+48 600 977 019

Zadzwoń do nas

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe

Gwarancje ubezpieczeniowe są powszechnie stosowaną formą zabezpieczenia zapłaty wierzytelności. Najczęściej wykorzystuje się ją jako alternatywę dla kaucji. Instrumenty te są korzystny rozwiązaniem dla obu stron kontraktu. Z perspektywy zlecającego gwarancję potwierdzają jego wiarygodność i rzetelność, a z drugiej strony zapewniają beneficjentowi zaspokojenie ewentualnych roszczeń. Gwarancja ubezpieczeniowa minimalizuje ryzyko niezrealizowania umowy, zwiększa płynność finansową przedsiębiorstwa, a co za tym idzie poprawia jego wynik finansowy.

Jaki gwarancje ubezpieczeniowe oferujemy?

  • Zapłaty wadium
  • Należytego wykonania kontraktu
  • Właściwego usunięcia wad i usterek
  • Zwrotu zaliczki